Mở thêm làn kiểm soát để giảm ùn tắc tại chốt Pháp Vân - Cầu Giẽ

Lực lượng chức năng làm việc tại chốt kiểm soát Pháp Vân - Cầu Giẽ. Ảnh: LĐ
Lực lượng chức năng làm việc tại chốt kiểm soát Pháp Vân - Cầu Giẽ. Ảnh: LĐ
Lực lượng chức năng làm việc tại chốt kiểm soát Pháp Vân - Cầu Giẽ. Ảnh: LĐ
Lên top