Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Thành tựu y học:

Mổ ruột thừa bằng nội soi qua đường âm đạo