Mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất 50 triệu khách/năm, kết nối giao thông như thế nào?

Việc mở rộng sân bay phải song song với hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối.
Việc mở rộng sân bay phải song song với hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối.
Việc mở rộng sân bay phải song song với hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối.
Lên top