Quỹ Jack Ma và Quỹ Alibaba:

Mở rộng hỗ trợ các quốc gia châu Á nhằm ngăn chặn COVID-19

Lên top