Mở rộng diện bao phủ, hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân

Cán bộ BHXH tỉnh Vĩnh Long tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện tới người dân. Ảnh: BHXH
Cán bộ BHXH tỉnh Vĩnh Long tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện tới người dân. Ảnh: BHXH
Cán bộ BHXH tỉnh Vĩnh Long tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện tới người dân. Ảnh: BHXH
Lên top