Công nhận dạy học trực tuyến là phương thức dạy học chính thức trong nhà trường:

Mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục tiên tiến

Giáo viên Trường THPT Yên Dũng 3 (Bắc Giang) vẫn duy trì dạy học trực tuyến trong điều kiện bình thường. Ảnh: Đ.C
Giáo viên Trường THPT Yên Dũng 3 (Bắc Giang) vẫn duy trì dạy học trực tuyến trong điều kiện bình thường. Ảnh: Đ.C
Giáo viên Trường THPT Yên Dũng 3 (Bắc Giang) vẫn duy trì dạy học trực tuyến trong điều kiện bình thường. Ảnh: Đ.C
Lên top