Kỷ niệm 65 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2012)

Mở rộng chính sách ưu đãi người có công