Mở rộng an sinh từ nguồn lực xã hội giúp người dân bị ảnh hưởng COVID-19

Phát gạo, khẩu trang miễn phí cho người khó khăn vì dịch COVID-19 tại Hà Nội. Ảnh: Tùng Giang
Phát gạo, khẩu trang miễn phí cho người khó khăn vì dịch COVID-19 tại Hà Nội. Ảnh: Tùng Giang
Phát gạo, khẩu trang miễn phí cho người khó khăn vì dịch COVID-19 tại Hà Nội. Ảnh: Tùng Giang
Lên top