Mở “luồng xanh” cho dịch vụ thiết yếu về giáo dục

Nhà sách Tiến Thọ bán sách giáo khoa, đồ dùng học tập trên đường Xuân Thuỷ (Cầu Giấy, Hà Nội) đóng cửa theo quy định giãn cách. Ảnh: H.N
Nhà sách Tiến Thọ bán sách giáo khoa, đồ dùng học tập trên đường Xuân Thuỷ (Cầu Giấy, Hà Nội) đóng cửa theo quy định giãn cách. Ảnh: H.N
Nhà sách Tiến Thọ bán sách giáo khoa, đồ dùng học tập trên đường Xuân Thuỷ (Cầu Giấy, Hà Nội) đóng cửa theo quy định giãn cách. Ảnh: H.N
Lên top