Mổ lấy thai cứu sống con của sản phụ mắc COVID-19 tại Đồng Nai

Một khu hồi sức COVID-19 nặng tại Đồng Nai chuẩn bị được đưa vào hoạt động. Ảnh: Anh Vũ
Một khu hồi sức COVID-19 nặng tại Đồng Nai chuẩn bị được đưa vào hoạt động. Ảnh: Anh Vũ
Một khu hồi sức COVID-19 nặng tại Đồng Nai chuẩn bị được đưa vào hoạt động. Ảnh: Anh Vũ
Lên top