Mở lại vận tải khách đường bộ liên tỉnh: Cần có các biện pháp rõ ràng cho từng loại hình vận tải

Hoạt động vận tải khách tại bến xe Nước Ngầm (Hà Nội) trước giãn cách. Ảnh: ĐT
Hoạt động vận tải khách tại bến xe Nước Ngầm (Hà Nội) trước giãn cách. Ảnh: ĐT
Hoạt động vận tải khách tại bến xe Nước Ngầm (Hà Nội) trước giãn cách. Ảnh: ĐT
Lên top