Mở lại đường bay quốc tế để phục hồi kinh tế

Những du khách quốc tế đầu tiên đã đặt chân xuống sân bay Đà Nẵng chiều 17.11 sau 2 năm đóng cửa du lịch vì dịch COVID-19. Ảnh: THANH CHUNG
Những du khách quốc tế đầu tiên đã đặt chân xuống sân bay Đà Nẵng chiều 17.11 sau 2 năm đóng cửa du lịch vì dịch COVID-19. Ảnh: THANH CHUNG
Những du khách quốc tế đầu tiên đã đặt chân xuống sân bay Đà Nẵng chiều 17.11 sau 2 năm đóng cửa du lịch vì dịch COVID-19. Ảnh: THANH CHUNG
Lên top