Mô hình đại học hai cấp chỉ là biện pháp tình thế

GS Lâm Quang Thiệp - nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học. Ảnh: NV
GS Lâm Quang Thiệp - nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học. Ảnh: NV
GS Lâm Quang Thiệp - nguyên Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học. Ảnh: NV
Lên top