Mở gói thầu tài chính chương trình “Sữa học đường” Hà Nội: Vinamilk đưa giá dự thầu thấp hơn đơn vị còn lại 130 tỉ đồng