Mở đường vươn tới bản Mông

Đường lên Mường Lát hôm nay. Ảnh: T.L
Đường lên Mường Lát hôm nay. Ảnh: T.L
Đường lên Mường Lát hôm nay. Ảnh: T.L
Lên top