Mở cửa thang máy chưa hoạt động, một công nhân rơi từ tầng 6 xuống tử vong