Mở cửa phòng trực, giáo viên phát hiện bảo vệ tử vong trên giường

Phòng trực nơi phát hiện bảo vệ tử vong. ảnh: AD
Phòng trực nơi phát hiện bảo vệ tử vong. ảnh: AD