Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Mở cửa phòng trực, giáo viên phát hiện bảo vệ tử vong trên giường

Phòng trực nơi phát hiện bảo vệ tử vong. ảnh: AD
Phòng trực nơi phát hiện bảo vệ tử vong. ảnh: AD