Mở chiến dịch tiêm chủng 10 triệu liều vaccine bạch hầu

4,7 triệu người sẽ được tiêm vaccine phòng bệnh bạch hầu. Ảnh THANH TUẤN
4,7 triệu người sẽ được tiêm vaccine phòng bệnh bạch hầu. Ảnh THANH TUẤN
4,7 triệu người sẽ được tiêm vaccine phòng bệnh bạch hầu. Ảnh THANH TUẤN
Lên top