Mố cầu Đuống xuất hiện nhiều vết nứt, nhà dân được di dời

Vết nứt chạy dài mố cầu Đuống.
Vết nứt chạy dài mố cầu Đuống.
Vết nứt chạy dài mố cầu Đuống.