Mố cầu Đuống xuất hiện nhiều vết nứt, nhà dân được di dời

Vết nứt chạy dài mố cầu Đuống.
Vết nứt chạy dài mố cầu Đuống.