Mở các cửa khẩu phụ dọc biên giới Việt - Lào để giao thương hàng hóa

Việc tạm dừng xuất nhập cảnh với người ở cửa khẩu tại Quảng Trị vẫn diễn ra, nhưng người dân có thể đến khu vực biên giới để trao đổi hàng hóa. Ảnh: ĐN.
Việc tạm dừng xuất nhập cảnh với người ở cửa khẩu tại Quảng Trị vẫn diễn ra, nhưng người dân có thể đến khu vực biên giới để trao đổi hàng hóa. Ảnh: ĐN.
Việc tạm dừng xuất nhập cảnh với người ở cửa khẩu tại Quảng Trị vẫn diễn ra, nhưng người dân có thể đến khu vực biên giới để trao đổi hàng hóa. Ảnh: ĐN.
Lên top