Mịt mù bụi từ các công trình xây dựng

Mịt mù bụi từ các công trình xây dựng

Các chỉ số về chất lượng không khí diễn biến xấu tại Hà Nội trong những ngày gần đây. Ảnh: LĐ
Các chỉ số về chất lượng không khí diễn biến xấu tại Hà Nội trong những ngày gần đây. Ảnh: LĐ
Các chỉ số về chất lượng không khí diễn biến xấu tại Hà Nội trong những ngày gần đây. Ảnh: LĐ
Lên top