Miệt mài 5 năm “xây nhà” cho 500 hài cốt vô chủ

Ông Nghiêm bên căn nhà cấp 4 cũ của mình
Ông Nghiêm bên căn nhà cấp 4 cũ của mình
Ông Nghiêm bên căn nhà cấp 4 cũ của mình
Lên top