Miền Trung, Tây Nguyên: Cơ bản hoàn thành khôi phục cấp điện trong hôm nay

Đến nay đã có 98% khách hàng trên địa bàn miền Trung - Tây Nguyên đã được cấp điện trở lại sau bão số 9. Ảnh: Minh Thành
Đến nay đã có 98% khách hàng trên địa bàn miền Trung - Tây Nguyên đã được cấp điện trở lại sau bão số 9. Ảnh: Minh Thành
Đến nay đã có 98% khách hàng trên địa bàn miền Trung - Tây Nguyên đã được cấp điện trở lại sau bão số 9. Ảnh: Minh Thành
Lên top