Miền Trung sơ tán hơn 448.000 hộ dân tránh bão trước 17h ngày 27.10

Người dân Đà Nẵng ở các vùng nguy hiểm sơ tán tránh bão số 9. Ảnh: Mai Hương
Người dân Đà Nẵng ở các vùng nguy hiểm sơ tán tránh bão số 9. Ảnh: Mai Hương
Người dân Đà Nẵng ở các vùng nguy hiểm sơ tán tránh bão số 9. Ảnh: Mai Hương
Lên top