Miền Trung nỗ lực đảm báo cấp điện và tránh sự cố điện trong bão số 9

Điện lực miền Trung đảm bảo cấp điện để chỉ đạo chống bão, hướng dẫn dân tránh sự cố điện trong bão số 9. Ảnh: CPC
Điện lực miền Trung đảm bảo cấp điện để chỉ đạo chống bão, hướng dẫn dân tránh sự cố điện trong bão số 9. Ảnh: CPC
Điện lực miền Trung đảm bảo cấp điện để chỉ đạo chống bão, hướng dẫn dân tránh sự cố điện trong bão số 9. Ảnh: CPC
Lên top