Miền Trung lần đầu vắng bóng trong Ban Thường vụ Hội Kiến trúc sư VN

Ban Thường vụ Hội KTS VN khóa X không có một đại diện của khu vực miền Trung. Ảnh: Hội KTSVN
Ban Thường vụ Hội KTS VN khóa X không có một đại diện của khu vực miền Trung. Ảnh: Hội KTSVN
Ban Thường vụ Hội KTS VN khóa X không có một đại diện của khu vực miền Trung. Ảnh: Hội KTSVN
Lên top