Miền Trung lại khẩn cấp đối phó với bão số 6

Mưa lớn, nước trên các sông Thu Bồn, Vu Gia - Quảng Nam dâng cao, khiến hạ du ngập sâu trong lũ. Huyện Đại Lộc xấp xỉ đỉnh lũ 2013. Ảnh: T.Th
Mưa lớn, nước trên các sông Thu Bồn, Vu Gia - Quảng Nam dâng cao, khiến hạ du ngập sâu trong lũ. Huyện Đại Lộc xấp xỉ đỉnh lũ 2013. Ảnh: T.Th
Mưa lớn, nước trên các sông Thu Bồn, Vu Gia - Quảng Nam dâng cao, khiến hạ du ngập sâu trong lũ. Huyện Đại Lộc xấp xỉ đỉnh lũ 2013. Ảnh: T.Th
Lên top