Miền Trung đồng loạt xả lũ các hồ thủy điện, thủy lợi đối phó bão số 9

Sông Bung 4 đang xả lũ với lưu lượng 218 m3/s. Trong khi đó nước đang về hồ cũng rất lớn, xấp xỉ 257m3/s. Ảnh hồ thủy điện Sông Bung 4 của tác giả Đ.B
Sông Bung 4 đang xả lũ với lưu lượng 218 m3/s. Trong khi đó nước đang về hồ cũng rất lớn, xấp xỉ 257m3/s. Ảnh hồ thủy điện Sông Bung 4 của tác giả Đ.B
Sông Bung 4 đang xả lũ với lưu lượng 218 m3/s. Trong khi đó nước đang về hồ cũng rất lớn, xấp xỉ 257m3/s. Ảnh hồ thủy điện Sông Bung 4 của tác giả Đ.B
Lên top