Miền Trung đảm bảo thông tin liên lạc xuyên suốt để tránh bão số 9

MobiFone tăng cường nhân lực, vật tư để đảm bảo thông tin xuyên suốt chống bão số 9. Ảnh: MB
MobiFone tăng cường nhân lực, vật tư để đảm bảo thông tin xuyên suốt chống bão số 9. Ảnh: MB
MobiFone tăng cường nhân lực, vật tư để đảm bảo thông tin xuyên suốt chống bão số 9. Ảnh: MB
Lên top