Miền Trung căng mình ứng phó trước siêu bão số 6 - Nakri

Người dân khẩn trương sửa chữa kè biển Nhơn Hải (Quy Nhơn, Bình Định) để chuẩn bị đối phó với bão số 6 ngày 8.11. Ảnh: N.T
Người dân khẩn trương sửa chữa kè biển Nhơn Hải (Quy Nhơn, Bình Định) để chuẩn bị đối phó với bão số 6 ngày 8.11. Ảnh: N.T
Người dân khẩn trương sửa chữa kè biển Nhơn Hải (Quy Nhơn, Bình Định) để chuẩn bị đối phó với bão số 6 ngày 8.11. Ảnh: N.T
Lên top