Miền Trung: Bão nhỏ, thiệt hại lớn

Sóng đánh làm sập hoàn toàn 50m kè ở xã Nhơn Hải (Bình Định). Ảnh: N.T
Sóng đánh làm sập hoàn toàn 50m kè ở xã Nhơn Hải (Bình Định). Ảnh: N.T
Sóng đánh làm sập hoàn toàn 50m kè ở xã Nhơn Hải (Bình Định). Ảnh: N.T
Lên top