Miền Trung: Bảo đảm cấp điện trong mọi tình huống dịch phức tạp

Trung tâm điều khiển hệ thống điện Công ty Điện lực Đà Nẵng đã kích hoạt phương án phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Ngọc Thạch
Trung tâm điều khiển hệ thống điện Công ty Điện lực Đà Nẵng đã kích hoạt phương án phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Ngọc Thạch
Trung tâm điều khiển hệ thống điện Công ty Điện lực Đà Nẵng đã kích hoạt phương án phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Ngọc Thạch
Lên top