Miền Trung – Tây Nguyên: Đã đấu nối 8.732 dự án điện mặt trời

Lên top