Miền Tây trước áp lực lao động mất việc về quê

Các doanh nghiệp chế biến thủy sản chật vật giữ lao động không phải mất việc. 
Ảnh: Nhật Hồ
Các doanh nghiệp chế biến thủy sản chật vật giữ lao động không phải mất việc. Ảnh: Nhật Hồ
Các doanh nghiệp chế biến thủy sản chật vật giữ lao động không phải mất việc. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top