Miền Tây thiệt hại nặng nề do mưa lớn, giông lốc

Mưa lớn, gió giật làm sập biển quảng cáo ngoài trờ tại huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Mưa lớn, gió giật làm sập biển quảng cáo ngoài trờ tại huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Mưa lớn, gió giật làm sập biển quảng cáo ngoài trờ tại huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu (ảnh Nhật Hồ)
Lên top