Miền Tây: Sạt lở bủa vây, chiều dài sạt lở đã lên đến gần 800km

Sạt lở nghiêm trọng trên tuyến QL91 thuộc địa bàn tỉnh An Giang
Sạt lở nghiêm trọng trên tuyến QL91 thuộc địa bàn tỉnh An Giang
Sạt lở nghiêm trọng trên tuyến QL91 thuộc địa bàn tỉnh An Giang
Lên top