Miền Tây nắng gắt, nguy cơ cháy rừng tăng cao

Cắm nhiều biển báo hướng dẫn nguy cơ cháy rừng tại nhiều nơi.
Cắm nhiều biển báo hướng dẫn nguy cơ cháy rừng tại nhiều nơi.
Cắm nhiều biển báo hướng dẫn nguy cơ cháy rừng tại nhiều nơi.
Lên top