Miền Tây khẩn trương phòng chống dịch tả lợn Châu Phi

Ngành chức năng kiểm tra chặt chẽ việc vận chuyển gia súc, gia cầm.
Ngành chức năng kiểm tra chặt chẽ việc vận chuyển gia súc, gia cầm.
Ngành chức năng kiểm tra chặt chẽ việc vận chuyển gia súc, gia cầm.
Lên top