Miễn phí vé máy bay cho Đội phản ứng nhanh của Bệnh viện Chợ Rẫy

Các bác sĩ của Đội phản ứng nhanh trên máy bay về Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: VNA
Các bác sĩ của Đội phản ứng nhanh trên máy bay về Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: VNA
Các bác sĩ của Đội phản ứng nhanh trên máy bay về Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: VNA
Lên top