Miễn phí vận chuyển nhu yếu phẩm thiện nguyện từ Vĩnh Phúc đến TPHCM

Người dân Vĩnh Phúc muốn gửi nhu yếu phẩm thiện nguyện vào TPHCM sẽ không mất phí qua Viettel Post Vĩnh Phúc. Ảnh minh họa: LDO.
Người dân Vĩnh Phúc muốn gửi nhu yếu phẩm thiện nguyện vào TPHCM sẽ không mất phí qua Viettel Post Vĩnh Phúc. Ảnh minh họa: LDO.
Người dân Vĩnh Phúc muốn gửi nhu yếu phẩm thiện nguyện vào TPHCM sẽ không mất phí qua Viettel Post Vĩnh Phúc. Ảnh minh họa: LDO.
Lên top