Miễn phí soi chiếu an ninh đối với lực lượng y tế tham gia chống dịch

Soi chiếu an ninh tại cảng hàng không Nội Bài. Ảnh: VH
Soi chiếu an ninh tại cảng hàng không Nội Bài. Ảnh: VH
Soi chiếu an ninh tại cảng hàng không Nội Bài. Ảnh: VH
Lên top