Miễn phí công trình cấp nước ngọt cho người dân vùng hạn mặn Cà Mau

Công trình bổ sung nguồn nước ngọt cho trên 500 hộ dân Cà Mau. Ảnh: TNMT
Công trình bổ sung nguồn nước ngọt cho trên 500 hộ dân Cà Mau. Ảnh: TNMT
Công trình bổ sung nguồn nước ngọt cho trên 500 hộ dân Cà Mau. Ảnh: TNMT
Lên top