Miền núi Quảng Trị giá rét, trâu bò bị chết

Nhiệt độ xuống thấp, người dân ở các bản làng dọc tuyến biên giới Việt - Lào phải đốt lửa để sưởi ấm. Ảnh: Hưng Thơ.
Nhiệt độ xuống thấp, người dân ở các bản làng dọc tuyến biên giới Việt - Lào phải đốt lửa để sưởi ấm. Ảnh: Hưng Thơ.
Nhiệt độ xuống thấp, người dân ở các bản làng dọc tuyến biên giới Việt - Lào phải đốt lửa để sưởi ấm. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top