Miền núi Bắc Bộ có nơi băng giá trắng xóa

Ngày 9.1, băng giá xuất hiện nhiều nơi tại miền núi phía Bắc. Nguồn: NCHMF
Ngày 9.1, băng giá xuất hiện nhiều nơi tại miền núi phía Bắc. Nguồn: NCHMF
Ngày 9.1, băng giá xuất hiện nhiều nơi tại miền núi phía Bắc. Nguồn: NCHMF
Lên top