Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Miễn nhiệm chức danh tổng biên tập với ông Kim Quốc Hoa