Miễn, giảm phí cho gần 1.800 xe qua trạm BOT Điện Bàn, Quảng Nam

Gần 1.800 phương tiện khi qua BOT Điện Bàn sẽ được miễn, giảm giá vé trong thời gian tới. Ảnh: LP
Gần 1.800 phương tiện khi qua BOT Điện Bàn sẽ được miễn, giảm giá vé trong thời gian tới. Ảnh: LP
Gần 1.800 phương tiện khi qua BOT Điện Bàn sẽ được miễn, giảm giá vé trong thời gian tới. Ảnh: LP

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top