Miền Bắc vừa trải qua nửa đầu tháng 1 nóng nhất lịch sử 50 năm

Ảnh minh hoạ: ST.
Ảnh minh hoạ: ST.
Ảnh minh hoạ: ST.
Lên top