Miền Bắc sắp lạnh 8 độ C, Sapa và Sìn Hồ có khả năng xuất hiện băng giá

Từ ngày 16.12, nhiệt độ tại Hà Nội và miền Bắc giảm đột ngột chỉ còn khoảng 8-11oC, Sapa, Sìn Hồ 1-3oC, có khả năng xuất hiện băng giá. Ảnh: Phạm Ngọc Triển.
Từ ngày 16.12, nhiệt độ tại Hà Nội và miền Bắc giảm đột ngột chỉ còn khoảng 8-11oC, Sapa, Sìn Hồ 1-3oC, có khả năng xuất hiện băng giá. Ảnh: Phạm Ngọc Triển.