Miền Bắc quay lại nắng nóng như chảo lửa, kéo dài lâu mức nào?

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.
Lên top