Metro số 1 hoàn trả mặt bằng ga trung tâm Bến Thành cuối năm 2021

Nhà thầu đang thi công khoan cắt tường vây bao quanh nhà ga Bến Thành.  Ảnh: MAUR
Nhà thầu đang thi công khoan cắt tường vây bao quanh nhà ga Bến Thành. Ảnh: MAUR
Nhà thầu đang thi công khoan cắt tường vây bao quanh nhà ga Bến Thành. Ảnh: MAUR
Lên top